Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սեթ
նախորդ հաջորդ

Սեթ

Հին Կտակարանում՝ Ադամի և Եվայի արդար որդին: