Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ռամեումփթոմ
նախորդ հաջորդ

Ռամեումփթոմ

Մորմոնի Գրքում՝ բարձր մի բեմ, որի վրա Զորամացիները՝ ուրացած Նեփիացիները, կանգնում էին և աղոթում (Ալմա 31.8–14):