Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կիսկումեն
նախորդ հաջորդ

Կիսկումեն

Մորմոնի Գրքում՝ մի խումբ ամբարիշտ մարդկանց ղեկավար, որոնք հետագայում հայտնի էին որպես Գադիանթոնի ավազակներ (Հել. 1.9–12; 2):