Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աննա 3
նախորդ հաջորդ

Աննա 3

Հին Կտակարանի մարգարե՝ Սամուելի մայրը: Տերը Սամուելին շնորհեց Աննային՝ ի պատասխան նրա աղոթքների՝ (Ա Թագ. Ա.11, 20–28): Աննան Սամուելին նվիրաբերեց Տիրոջը: Նրա գոհաբանության երգը կարելի է համեմատել Մարիամի՝ Հիսուսի մոր երգի հետ (Ա Թագ. Բ.1–10; Ղուկ. Ա.46–55):