Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հեռացում
նախորդ հաջորդ

Հեռացում

Անձին Եկեղեցու անդամությունից զրկելու և նրա իրավունքներն ու արտոնությունները ետ վերցնելու գործընթացը: Եկեղեցու իշխանություններն անձին հեռացնում են Եկեղեցուց, միայն երբ նա ընտրում է ապրել Տիրոջ պատվիրաններին հակառակ և դրանով իրեն որակազրկում է Եկեղեցու հետագա անդամակցումից: