Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պարգեվ
նախորդ հաջորդ

Պարգեվ

Աստված մարդուն շնորհում է շատ պարգևներ: