Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ծնողներ
նախորդ հաջորդ

Ծնողներ

Հայրեր և մայրեր: Արժանի ամուսինները և կանայք, որոնց ամուսնությունը պատշաճ ձևով կնքվել է Աստծո տաճարում, կարող են շարունակել իրենց ծնողական դերը հավերժության մեջ: