Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հանգիստ


Հանգիստ

Հոգսից ու աղմուկից խաղաղություն և ազատություն վայելելը: Տերը նման հանգիստ է խոստացել իր հավատարիմ հետևորդներին այս կյանքի ընթացքում: Նա նրանց համար հանգստի մի վայր է պատրաստել նաև հաջորդ կյանքում: