Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Դեզուրեթ
նախորդ հաջորդ

Դեզուրեթ

Մորմոնի Գրքում՝ Հարեդական բառ, որը նշանակում է «մեղրի մեղու» (Եթեր 2.3):