Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Օմնի
նախորդ հաջորդ

Օմնի

Նեփիացի հիշատակարան վարող Մորմոնի Գրքում, որը գրել է Ք.ծ.ա. 361 թվականին (Հարոմ 1.15; Օմնի 1.1–3):

Օմնիի գիրքը

Նեփիի փոքր թիթեղներից թարգմանված գիրք Մորմոնի Գրքում: Գիրքն ունի միայն մի գլուխ, որն արձանագրում է Նեփիացիների և Լամանացիների միջև պատերազմը: Օմնին գրել է միայն գրքի առաջին երեք հատվածները: Ապա թիթեղները հերթով փոխանցվել են Ամարոնին, Քեմիսին, Աբինադոմին և, ի վերջո, Ամաղեկիին: Ամաղեկին թիթեղները հանձնեց թագավոր Բենիամինին՝ Զարահեմլայի թագավորին: