Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աբինադի
նախորդ հաջորդ

Աբինադի

Նեփիացի մարգարե Մորմոնի Գրքում: