Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ամաղիկիա
նախորդ հաջորդ

Ամաղիկիա

Մորմոնի Գրքում՝ Նեփիացի դավաճան, որն իշխանություն ձեռք բերեց Լամանացիների վրա և նրանց տարավ Նեփիացիների դեմ (Ալմա 46–51):