Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բարեխոս
նախորդ հաջորդ

Բարեխոս

Հիսուս Քրիստոսը մեր Բարեխոսն է Հոր մոտ (Մոր. 7.28), և նա պաշտպանում է մեր դատը նրա մոտ: