Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եսավ
նախորդ հաջորդ

Եսավ

Հին Կտակարանում՝ Իսահակի և Ռեբեկայի ավագ որդին և Հակոբի երկվորյակը: Երկու եղբայրներն իրենց ծննդից ի վեր ախոյաններ էին (Ծն. ԻԵ.19–26): Եսավի հետնորդները՝ Եդովմացիները, և Հակոբի հետնորդները՝ Իսրայելացիները, դարձան թշնամի ազգեր (Ծն. ԻԵ.23):