Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զաբուղոն
նախորդ հաջորդ

Զաբուղոն

Հին Կտակարանում՝ Հակոբի և Լիայի որդին (Ծն. Լ.19–20):

Զաբուղոնի ցեղը

Հակոբն օրհնեց Զաբուղոնի ցեղը (Ծն. ԽԹ.13): Իսրայելի թշնամիների դեմ կռվելիս Զաբուղոնի ցեղը միացավ Դեբորային և Բարակին (Դատ. Դ.4–6, 10): Միդիանացիների դեմ կռվելիս նույնպես նրանք միացան Գեդեոնին (Դատ. Զ.33–35):