Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Արդարացում, Արդարացնել
նախորդ հաջորդ

Արդարացում, Արդարացնել

Ազատվել մեղքի համար տրվող պատժից և ճանաչվել անմեղ: Անձն արդարացվում է Փրկչի շնորհով՝ նրա հանդեպ ունեցած հավատքով: Այդ հավատքը ցուցաբերվում է ապաշխարելով և ավետարանի օրենքներին և արարողություններին հնազանդվելով: Հիսուս Քրիստոսի քավությունը մարդկանց հնարավորություն է տալիս ապաշխարել և արդարացվել կամ ներվել պատժից, որը նրանք հակառակ դեպքում կստանային: