Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քրիստոսի զավակները
նախորդ հաջորդ

Քրիստոսի զավակները

Նրանք, ովքեր ընդունել են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը.