Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սուրբ
նախորդ հաջորդ

Սուրբ

Ինչպես օգտագործված է սուրբ գրքերում, սուրբ բառն ունի երկու իմաստ՝ (1) լինել Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու հավատարիմ անդամ. և (2) այն ինչ սրբազան է, ունի աստվածային բնույթ կամ հոգևոր և բարոյական մաքրություն: Սուրբի հականիշը սովորականն է, կամ անսուրբը:

Եկեղեցու անդամ սրբերը

Սրբազան բնույթ ունենալը