Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եղբայրներ, Եղբայր
նախորդ հաջորդ

Եղբայրներ, Եղբայր

Որպես մեր Երկնային Հոր զավակներ՝ բոլոր տղամարդիկ և կանայք հոգևոր եղբայրներ ու քույրեր են: Եկեղեցում տղամարդ անդամներին և Եկեղեցու ընկերներին հաճախ անվանում են եղբայրներ: