Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ավանդություններ
նախորդ հաջորդ

Ավանդություններ

Դավանանքներ և սովորույթներ, որոնք փոխանցվում են մի սերնդից մյուսին (Բ Թես. Բ.15): Սուրբ գրքերում Տերը շարունակ զգուշացնում է արդարներին, որ խուսափեն մարդկանց չար ավանդություններից (Ղև. ԺԸ.30; Մար. Է.6–8; Մոսիա 1.5; ՎևՈՒ 93.39–40):