Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սմիթ Ջոզեֆ Ֆ.
նախորդ հաջորդ

Սմիթ Ջոզեֆ Ֆ.

Եկեղեցու վեցերորդ Նախագահը. Հայրում և Մերի Ֆիլդինգ Սմիթների միակ որդին: Նա ծնվել է 1838թ. նոյեմբերի 13-ին և մահացել՝ 1918թ. նոյեմբերի 19-ին: