Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Խոստացված երկիր
նախորդ հաջորդ

Խոստացված երկիր

Հողեր, որոնք, որպես ժառանգություն՝ Տերը խոստանում է իր հավատարիմ հետևորդներին, և հաճախ, նաև նրանց հետնորդներին: Խոստացված երկրներ շատ կան: Մորմոնի Գրքում, հաճախ, խոստացված երկիրը, որի մասին խոսվում է, Ամերիկյան աշխարհամասն է: