Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ժառանգ
նախորդ հաջորդ

Ժառանգ

Անձ, որն իրավունք ունի ժառանգելու ֆիզիկական և հոգևոր պարգևները: Սուրբ գրքերում արդարներին խոստացվում է, որ նրանք կդառնան ժառանգորդներն այն ամենի, ինչ ունի Աստված: