Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գերություն
նախորդ հաջորդ

Գերություն

Ֆիզիկական կամ հոգևոր կապանքների մեջ լինելը: