Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պարտադրել, Պարտադրված
նախորդ հաջորդ

Պարտադրել, Պարտադրված

Ուժեղ դրդվել մի բան անելու կամ չանելու, հատկապես Սուրբ Հոգու ազդեցությամբ ու զորությամբ: