Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ցանկանալ
նախորդ հաջորդ

Ցանկանալ

Ոչ պատշաճ բուռն ցանկություն ունենալ ինչ-որ բանի համար: