Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քեբրոն
նախորդ հաջորդ

Քեբրոն

Հուդայի հնագույն քաղաք, որը գտնվում էր Երուսաղեմից երեսուներկու կիլոմետր դեպի հարավ: Այնտեղ թաղվել էին Աբրահամը և նրա ընտանիքը (Ծն. ԽԹ.29–32): Այն Դավթի մայրաքաղաքն էր նրա թագավորության վաղ շրջանում (Բ Թագ. Ե.3–5):