Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նաթանայել
նախորդ հաջորդ

Նաթանայել

Քրիստոսի Առաքյալը և Փիլիպպոսի ընկերը Նոր Կտակարանում (Հովհ. Ա.45–51): Նա Գալիլեայի Կանայից էր (Հովհ. ԻԱ.2): Քրիստոսն ասաց, որ Նաթանայելն Իսրայելացի էր, որի մեջ նենգություն չկար (Հովհ. Ա.47): Ընդհանուր կարծիք կա, որ նա և Բարթողոմեոսը միևնույն անձն են (Մատ. Ժ.3; Մար. Գ.18; Ղուկ. Զ.14; Հովհ. Ա.43–45):