Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կյանք
նախորդ հաջորդ

Կյանք

Աստծո զորությամբ հնարավոր դարձած ժամանակավոր և հոգևոր գոյություն: