Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եպիսկոպոս
նախորդ հաջորդ

Եպիսկոպոս

Պաշտոն կամ պատասխանատվության կոչում՝ «վերակացու» նշանակությամբ: Եպիսկոպոսը կարգված պաշտոն է Ահարոնյան Քահանայությունում (ՎևՈՒ 20.67; 107.87–88), և եպիսկոպոսն ընդհանուր դատավոր է Իսրայելում (ՎևՈՒ 107.72, 74):