Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գոգ
նախորդ հաջորդ

Գոգ

Մագոգի թագավորը: Եզեկիելը մարգարեացել է, որ Տիրոջ երկրորդ գալստի ժամանակ Գոգը կներխուժի Իսրայել (Եզեկ. ԼԸ–ԼԹ): Մեկ այլ պատերազմ, որը կոչվում է Գոգի և Մագոգի պատերազմ, տեղի կունենա Հազարամյակի վերջում (Հայտ. Ի.7–9; ՎևՈՒ 88.111–116):