Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հեսսե
նախորդ հաջորդ

Հեսսե

Հին Կտակարանում՝ Դավթի հայրը և Քրիստոսի ու Հուդայի բոլոր թագավորների նախնին: