Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Համասեռամոլություն
նախորդ հաջորդ

Համասեռամոլություն

Միևնույն սեռի անձանց սեռական հարաբերություն: Աստված արգելում է նմանատիպ սեռական գործողությունները: