Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Լամոնի
նախորդ հաջորդ

Լամոնի

Մորմոնի Գրքում՝ Լամանացի թագավոր, որը դարձի եկավ Տիրոջ Հոգու միջոցով՝ Ամմոնի ոգեշնչված ջանքերի ու ուսմունքների արդյունքում: (Ալմա 17–19):