Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ստել
նախորդ հաջորդ

Ստել

Խաբեության նպատակով որևէ կեղծ և ոչ ճշմարիտ հաղորդակցություն: