Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կոտրված սիրտ
նախորդ հաջորդ

Կոտրված սիրտ

Կոտրված սիրտ ունենալը՝ խոնարհ, ապաշավող, ապաշխարող և հեզ, այսինքն՝ Աստծո կամքն ընդունող լինելն է: