Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ավետարանիչ
նախորդ հաջորդ

Ավետարանիչ

Նա, ով ունի և հռչակում է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի բարի լուրը: Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որ ավետարանիչը հայրապետ էր: Հայրապետները կանչվում և կարգվում են Տասներկու Առաքյալների ղեկավարության ներքո՝ հատուկ օրհնություններ տալու համար, որոնք կոչվում են հայրապետական օրհնություններ: