Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գալ
նախորդ հաջորդ

Գալ

Սուրբ գրքերում՝ ինչ-որ մեկին հնազանդվելով և հետևելով՝ մոտենալ նրան, ինչպես հետևյալ արտահայտության մեջ՝ «Եկեք Քրիստոսի մոտ և կատարելագործվեք նրանում» (Մոր. 10.32):