Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աղքատ
նախորդ հաջորդ

Աղքատ

Սուրբ գրքերում աղքատ բառը կարող է վերաբերել՝ (1) մարդկանց, որոնք չունեն անհրաժեշտ նյութական միջոցներ, օրինակ՝ ուտելիք, հագուստ և ապաստարան. կամ էլ (2) մարդկանց, որոնք խոնարհ են և հպարտ չեն:

Նյութապես աղքատ

Հոգով աղքատ