Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հոգեղեն ստեղծում
նախորդ հաջորդ

Հոգեղեն ստեղծում

Նախքան ամեն բանի ֆիզիկական ստեղծումը, Տերը դրանք ստեղծել է հոգեղեն (Մովսես 3.5):