Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պատկառանք
նախորդ հաջորդ

Պատկառանք

Խորը հարգանք սրբազան բաների նկատմամբ. ակնածանք: