Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հալածել, Հալածանք
նախորդ հաջորդ

Հալածել, Հալածանք

Տառապանք ու ցավ պատճառել ուրիշներին՝ հավատքի կամ սոցիալական կարգավիճակի պատճառով. նեղել կամ ճնշել: