Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նախագահող Եպիսկոպոս
նախորդ հաջորդ

Նախագահող Եպիսկոպոս

Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանավոր: Նա ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում Եկեղեցու նյութական բարօրության համար (ՎևՈՒ 107.68): Նախագահող Եպիսկոպոսը և նրա խորհրդականները, որոնք նույնպես Բարձրագույն Իշխանավորներ են, նախագահում են Եկեղեցու Ահարոնյան Քահանայության վրա (ՎևՈՒ 68.16–17; 107.76, 87–88):