Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գեդեոն (Հին Կտակարան)
նախորդ հաջորդ

Գեդեոն (Հին Կտակարան)

Առաջնորդ, որն Իսրայելին ազատեց Մադիանացիներից (Դատ. Զ.11–40; Է–Ը):