Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բաղդասար
նախորդ հաջորդ

Բաղդասար

Հին Կտակարանում՝ Բաբելոնի վերջին թագավորը, որը թագավորեց նախքան Կյուրոսի կողմից Բաբելոնի նվաճումը. Նաբուգոդոնոսորի որդին և նրան հաջորդողը (Դան. Ե.1–2):