Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Միս
նախորդ հաջորդ

Միս

Փափուկ հյուսվածք, որից կազմված են մարդկանց, կենդանիների, թռչունների կամ ձկների մարմինները: