Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նենգություն
նախորդ հաջորդ

Նենգություն

Սուրբ գրքերում՝ նենգությունը խորամանկ խաբեությունն է: