Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Անաստվածային
նախորդ հաջորդ

Անաստվածային

Ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ բան, որն Աստծո կամքին ու պատվիրաններին համապատասխան չէ. ամբարիշտ է և անսուրբ: