Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նախագահ
նախորդ հաջորդ

Նախագահ

Կազմակերպության նախագահող պաշտոնյային տրվող կոչում: Եկեղեցու նախագահը մարգարե է, տեսանող և հայտնող (ՎևՈՒ 21.1; 107.91–92), և Եկեղեցու անդամները պետք է Եկեղեցու մարգարեին դիմեն «Նախագահ» կոչումով (ՎևՈՒ 107.65): Նա միակ անձն է երկրի վրա, որը լիազորված է գործադրելու քահանայության բոլոր բանալիները:

Քվորումների և Եկեղեցու մյուս կազմակերպությունների ղեկավարները նույնպես կարող են ունենալ նախագահի կոչումը: