Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Միսաք
նախորդ հաջորդ

Միսաք

Հին Կտակարանում՝ Սեդրաքը, Միսաքը և Աբեդնագովն այն երեք Իսրայելացի երիտասարդներն էին, որոնք, Դանիելի հետ միասին, բերվեցին Բաբելոնի թագավոր՝ Նաբուգոդոնոսորի պալատը: Միսաքի եբրայերեն անունը Միսայել էր: Այդ չորս երիտասարդները հրաժարվեցին իրենց ապականել՝ չճաշակելով թագավորի մատուցած մսից և գինուց (Դան. Ա): Սեդրաքին, Միսաքին և Աբեդնագովին թագավորը գցեց կրակի հնոցը, բայց նրանք փրկվեցին Աստծո Որդու կողմից (Դան. Գ):